Verkenning problematiek auteursrecht architecten bij renovatie

Bron: TU Delft

Indien er Europees wordt aanbesteed, betekent dit alle architecten mee kunnen doen. Alleen in bijzondere gevallen kan afgeweken worden van die aanbestedingsregels. De vraag is of een oorspronkelijk architect zich kan verzetten tegen een openbare aanbesteding. Hij/zij zou zich dan zou kunnen beroepen op de Auteurswet. (juli 2014)