Biogas uit gras - een onderbenut potentieel

Bron: RVO

Onderstaand onderzoek gaat in op de oorzaken van de beperkte inzet van grassen voor vergisting en op eventuele oplossingsrichtingen hiervoor. Daarnaast is in deze studie gekeken naar onderbenut potentieel bij substraten uit de agri-food industrie. (maart 2014)