Groenafval als groene grondstof

Bron: BVOR

Bij het beheer van de openbare ruimte komen grote hoeveelheden groenafval vrij. Traditioneel wordt dit materiaal vooral door middel van compostering verwerkt. Andere, innovatieve, verwerkingsopties staan echter volop in de belangstelling. Deze factsheet geeft tips aan bestuurders die door een aanbesteding ervoor willen zorgen dat de afzet en verwerking van groenafval bijdraagt aan hun beleidsdoelen op het gebied van de circulaire economie, klimaat, innovatie, enzovoort (april 2015)