Waarde halen uit snoeihout

Bron: BVOR

Bij het beheer van de openbare ruimte komen grote hoeveelheden houtig materiaal vrij. Voor het grootste deel is dit snoeihout. Daarnaast ontstaat hout door de kap van bomen, wanneer deze ziek zijn of moeten wijken voor een andere gebiedsinrichting. Sinds een aantal jaren wordt dit hout voor een groot deel aangewend voor energieproductie. Door de waarde die het hout als brandstof vertegenwoordigt, is de afzet niet langer een kostenpost maar een opbrengst. Deze factsheet geeft tips aan bestuurders die via een aanbesteding ervoor wilen zorgen dat de afzet en verwerking van houtige reststromen bijdraagt aan hun beleidsdoelen op het gebied van klimaat, lokale economie, innovatie, enzovoort (april 2015)