Onderzoek inbesteding scanwerkzaamheden Belastindienst

Bron: PPRC  

In 2015 kondigde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap plannen aan om scanwerkzaamheden door de Belastingsdienst voor het Nationaal Archief te laten uitvoeren in plaats van deze werkzaamheden aan een commerciële partij via een aanbesteding te verstrekken. Onderstaand rapport gaat in op de juridische conformiteit van dit plan met de aanbestedingsregels. (september 2015)

Het advies is onderverdeeld in:

  • Is de inbesteding van de scanwerkzaamheden door het Nationaal Archief aan de Belastingdienst juridisch (on)toelaatbaar?
  • Nut en noodzaak om de keuze voor in- of uitbesteden te reguleren: knelpunten en aanbevelingen.

Rapport