Onderzoek: De inbesteding van scanwerkzaamheden

Bron: PPRC  

Naar aanleiding van de door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: de minister van OCW) aangekondigde plannen om scanwerkzaamheden door de Belastingsdienst voor het Nationaal Archief te laten uitvoeren in plaats van deze werkzaamheden aan een commerciële partij via een aanbesteding te verstrekken, is de vraag gerezen naar de juridische conformiteit van dit plan met de aanbestedingsregels. Onderstaand rapport gaat in op deze vraag. (september 2015)