Drempelwaarden Europese aanbestedingen 2016 - 2017

Drempelwaarden vastgesteld voor 2016 en 2017. Een overheidsopdracht die evenveel of meer bedraagt dan het drempelbedrag moet verplicht Europees worden aanbesteed. 

Let op: voor opdrachten die vanaf 1 januari 2018 zijn aangekondigd gelden vernieuwde drempelwaarden. Deze zijn te raadplegen via:
Drempelwaarden Europees Aanbesteden 2018/2019

Terug naar: Drempelwaarden Europees Aanbesteden

Verordeningen drempelwaarden