Evaluatie Montaigne Lyceum, leren van de bouw en 3 jaar beheer

Bron: Servicecentrum Scholenbouw (SCS)

Deze tussentijdse evaluatie laat zien wat er is hebben geleerd van de ervaring. We laten u zien in hoeverre we de verwachtingen, die we bij aanvang van het project hadden, ook daadwerkelijk hebben gerealiseerd. Per specifieke verwachting beschrijven we de ervaringen en leerpunten die we opdeden, tijdens de bouw en de eerste drie jaar van de exploitatie. Het accent ligt op de leerpunten. Leerpunten waarmee u in een volgend project uw voordeel kunt doen. (april 2010)

Het rapport is als volgt opgebouwd:

  • Wat omvat het project en waarom wilden de opdrachtgevers een geïntegreerde aanbesteding van het schoolgebouw?
  • Verwachtingen daarbij horende onderwerpen en leerpunten.
  • Overzicht en samenvatting van de belangrijkste conclusies en leerpunten.

In de bijlagen leest u een overzicht van geïnterviewden en hun kijk op het project en geïntegreerd aanbesteden met DBFMO.