Rebus factsheets circulair inkopen ICT-apparatuur

Bron: REBus

Binnen de Green Deal Circulair Inkopen 1.0 en REBus zijn diverse projecten uitgevoerd. Deelnemers delen de opgedane kennis en zorgen er voor dat circulair inkopen een structurele plek in inkoopbeleid krijgt. Van de diverse projecten, waaronder ICT, zijn factsheets opgesteld.  (juli 2017)

Factsheets