Factsheet ICT-apparatuur provincie Utrecht

Bron: REBus

De pilot bestaat uit een aanbestedingstraject voor de aanschaf van ICT-apparatuur voor 1.000 werkplekken. De voorbereidingen zijn in april 2015 gestart. Het uitgangspunt voor de inkoopafdeling van de provincie, is dat de producent enerzijds een groot gedeelte van de producten gebruikt levert en anderzijds de geleverde producten of materialen aan het einde van de levensduur of gebruiksfase weer voor een nieuwe cyclus inzet. (juli 2017)

Deze pilot vloeit voort uit de Green Deal Circulair Inkopen, waarbij de provincie zich in 2013 als een van de eerste partijen heeft aangesloten. Het doel is om in 2020 minimaal 10% van het totale inkoopbudget circulair in te kopen.

Aanpak

In twee workshops met Rijkswaterstaat zijn de principes van circulair inkopen verkend, waarbij ook veel kleinere partijen meedachten, en is nagedacht over de gunnings- en selectiecriteria. Hierna is een formele marktconsultatie via TenderNed gestart. Dit leverde weinig animo op. Op de vraag om gezamenlijk een circulaire beoordelingsmethodiek voor deze aanbesteding te ontwikkelen, is vrijwel geheel niet ingegaan door partijen. Dit zou kunnen liggen aan het lage volume van het contract, een gebrek aan kennis van marktpartijen over de circulaire economie of het ontbreken van de wil om de meer lineaire businessmodellen los te laten. Uiteindelijk is de provincie individuele gesprekken gaan voeren met partijen om toch meer informatie van de markt te verkrijgen.

Factsheet