Rebus factsheets circulait inkopen textiel

Bron: REBus

Binnen de Green Deal Circulair Inkopen 1.0 en REBus zijn diverse projecten uitgevoerd. Deelnemers delen de opgedane kennis en zorgen er voor dat circulair inkopen een structurele plek in inkoopbeleid krijgt. Van de diverse projecten, waaronder textiel, zijn factsheets opgesteld. (december 2017)

 

Bedrijfskleding ministerie van Defensie

 

Circulaire bedrijfskleding Dura Vermeer, Croonwolter&dros/TBI en Alliander

 

Dienstkleding en inrichting UMC Utrecht

 

Circulaire pilots gemeente Utrecht

 

Circulair Inkopen Meerlanden

 

Werkkledingpakket voor sluisstewards van Rijkswaterstaat

 

Veiligheidsjas GEA