Afwegingskader geïntegreerde contracten Hoogwaterbeschermingsprogramma

Bron: PIANOO/PPSsupport

PPSsupport heeft samen met de programmadirectie Hoogwaterbescherming en vier waterschappen een afwegingskader ontwikkeld om de kansen van geïntegreerde contracten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma inzichtelijk te maken. (juni 2014)

Innovatie, duurzaamheid en toekomstbestendigheid zijn slechts een greep uit onderwerpen die bepalend zijn bij het realiseren voor een project. De contractvorm kan vaak de mogelijkheden voor een project verruimen. Alleen blijkt dit in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom hebben de programmadirectie Hoogwaterbescherming en PPSsupport samen met de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Rivierenland, Schieland en de Krimpenerwaard en Rijnland een afwegingskader ontwikkeld.

Het afwegingskader geeft inzicht in de meest kansrijke contractvorm voor een project, van traditioneel tot geïntegreerd. Het brengt onder andere risico's, levenscyclusoptimalisaties en gevolgen voor de omgeving in beeld. Met het kader kunnen waterschappen op een objectieve en uniforme manier verschillende contractvormen met elkaar vergelijken en eigen keuzes maken voor hun marktbenaderingsstrategie.