Handreiking: Werken met EMVI

Bron: PIANOo

Deze handreiking helpt aanbestedende diensten bij hun zoektocht naar EMVI-criteria die echt een verschil kunnen maken. Het document is geschreven voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW)- en bouwsector maar ook voor andere sectoren bevat deze handreiking goede aanknopingspunten (januari 2016).

Deze handreiking is opgesteld voor de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van 1 juli 2016 en hanteert de oude terminologie dus EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) in plaats van beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).

De opzet van de handreiking is gebaseerd op 2 hoofdregels. Gedurende het gehele proces van voorbereiding, aanbesteding, contractering, projectuitvoering, onderhoud en evaluatie moet EMVI een belangrijk aandachtspunt blijven. Dan pas kan de gewenste kwaliteitsverbetering met EMVI ook daadwerkelijk bereikt worden. Daarnaast moet constant de relatie tussen de gekozen criteria en het beleid, het project en de risico's vastgehouden worden. 

De handreiking is geschreven door de Vakgroep GWW en Bouw van PIANOo.

Handreiking