Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Den Haag

Het doel van deze nota is het vastleggen van het beleid dat de gemeente hanteert bij het inrichten van haar inkoopfunctie en het uitvoeren van haar inkooptaken. Het inkoopbeleid beschrijft de doelen, de uitgangspunten en kaders voor het inkopen van leveringen, diensten en werken. Het draagt zorg voor een inbedding van de actuele politieke thema's. En ten slotte geeft het een visie op de inrichting van de inkooporganisatie. (november 2015)