IOPP: Innovatiegericht inkopen in de watersector

In het strategisch plan van Water PIPP (opgericht door de EU) wordt ingegaan op het innovatiegericht inkopen in de watersector, ook wel Innovation Oriented Public Procurement Procedures (IOPP) genoemd. Innovatiegericht inkopen leidt niet alleen tot nieuwe technologieen maar ook tot nieuwe samenwerkingsverbanden. Nieuwe businessmodellen stimuleren en ondersteunen innovatie. In dit plan wordt toegelicht welke stappen komen kijken bij innovatiegericht inkopen in de watersector. (december 2015)