Mogelijkheden om de afhankelijkheid van ICT-leveranciers te verminderen

In het debat van april 2015 over het eindrapport van de commissie Elias kwam tevens aan de orde dat de Rijksoverheid te veel afhankelijk is van een groot aantal dominante ICT-leveranciers en daardoor te veel geld uitgeeft aan hun producten en diensten. Het kabinet heeft hierop besloten te onderzoeken hoe door middel van exitstrategieën de overheid minder afhankelijk kan worden van ICT-aanbieders en hierover verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer. Het rapport Mogelijkheden om de afhankelijkheid van ICT-leveranciers te verminderen is begin maart aan de Tweede Kamer aangeboden (februari 2016)

Dit rapport gaat in op de afhankelijkheid van de (rijks)overheid van haar ICT-leveranciers en het beleid dat wordt gevoerd om ongewenste vormen van afhankelijkheid te verminderen. Het rapport 2 hoofdvragen. Wat zijn de mogelijkheden voor aanbestedende diensten om minder afhankelijk te worden van ICT-leveranciers? Welke strategieën zijn er voor wisseling van dominante ICT-leveranciers?

Document