Business case beschrijving en berekening

Bron: Programmabureau e-factureren

Het Programmabureau e-factureren heeft templates business case e-factureren ten behoeve van gemeenten, waterschappen en provinciën ontwikkeld, met behulp van diverse rapporten, analyses en business cases over e-factureren. De templates zijn bedoeld als aanzet om een business case op te stellen. (juli 2016).

In het tekstdocument vindt u een beschrijving (ook met betrekking tot de baten en kosten genoemd in deze excelsheet). Het tekstdocument is in juli aangepast, de excel/ods is onveranderd gebleven. Met de ods/excel kunt u berekeningen uitvoeren.

Terug naar: Elektronisch factureren

Template