Voortgangsrapportage DBFM(O) 2016/2017

De minister van Financiën heeft op 3 oktober 2016 de voortgangsrapportage 2016/2017 in het beleid en de uitvoering van DBFM(O) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage richt zich specifiek op de voortgang en ontwikkelingen op het gebied van DBFM(O)-beleid en DBFM(O)-contracten.

De rapportage bouwt hiermee voort op de DBFM(O)-Voortgangsrapportage 2014. In deze rapportage van 2016 wordt teruggekeken op de jaren 2014-2016 en vooruitgekeken naar de jaren 2017-2018.

Onderwerpen

In de rapportage komen onder meer aan de orde:

  • Doelmatige rijksoverheidprojecten
  • Wat is DBMF(O)
  • Meerwaarde van DBMF(O)
  • Rolverdeling binnen het Rijk
  • Voortgang en ambities
  • Kwaliteit van de DBFM(O)-projecten en –beleid
  • Marktontwikkelingen
  • Contractmanagement
  • Omgevingsanalyse
  • Financiering van DBFM(O)-projecten