Richtlijn gezonde architectenselecties

Bron: BNA  

Architectenselecties zijn op veel manieren op te zetten. Maar welke vorm de opdrachtgever ook kiest, deze vorm van marktwerking is pas effectief als er goede afstemming is tussen vraag en aanbod. Daarvoor moet het aanbod onderling goed te vergelijken zijn en dat kan alleen met een uitgebalanceerde uitvraag. Zo'n uitvraag voldoet aan de verplichtingen uit de Gids Proportionaliteit en beperkt de tenderkosten aan de zijde van de architecten. BNA heeft hierover een richtlijn opgesteld. (februari 2017)

Ook deelnemende architecten hebben baat bij een heldere, evenwichtige uitvraag. Zij zijn samen met opdrachtgevers verantwoordelijk voor gezonde selectieprocedures met eerlijke kansen en goede uitkomsten.

Betrokken partijen

De BNA heeft als initiatiefnemer de Richtlijn gezonde architecten selecties opgesteld in samenwerking met ICSadviseurs en Architectuur Lokaal. Ook gemeenten, het Rijk, adviseurs en aannemers zijn betrokken bij de Richtlijn.

Helderheid

Opdrachtgevers vinden het vaak lastig om de juiste uitvraag te kiezen – wat heb je nodig om een architect te selecteren? De Richtlijn gezonde architecten selecties verschaft inzicht in de voor- en nadelen van mogelijke uitvragen, maakt de inschrijfkosten inzichtelijk en doet een voorstel om tot een redelijke inschrijfvergoeding te komen.

Richtlijn