Handreiking Gezond en veilig werken bij publieke opdrachten (Verantwoord opdrachtgeverschap)

Bron: PIANOo

Naast werkgevers, werknemers en zelfstandigen hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, bijvoorbeeld als ze een werklocatie bieden of werkmethoden voorschrijven. Verantwoord opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering. Op verzoek van het minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft PIANOo een handreiking voor inkopers opgesteld. (december 2016)

Ook via inkoop kunnen opdrachtnemers gestimuleerd worden en zelfs aanzetten tot het verbeteren van de mogelijkheden om gezond en veilig werken door (innovatieve) betere oplossingen aan de markt vragen.

Mogelijkheden van inkoop

Publieke opdrachtgevers zijn zich meestal niet zo bewust van de mogelijkheden van inkoop op dit gebied. Is het bijvoorbeeld mogelijk rekening te houden met past performance? Is het mogelijk en verstandig om extra wensen te formuleren op het gebied van gezond en veilig werken in de vorm van beste prijs-kwaliteitverhouding ? Kan gezond en veilig werken ook een onderwerp van discussie zijn tijdens een marktconsultatie?

Tips en aanbevelingen

Deze handreiking biedt laagdrempelige handvatten aan bestuurders, managers en inkopers van publieke organisaties bij de invulling van goed opdrachtgeverschap, waar het gaat om gezond en veilig werken. De handreiking beschrijft per fase van het inkoopproces de mogelijkheden die een opdrachtgever heeft om gezond en veilig werken te stimuleren. Waar mogelijk worden concrete tips en aanbevelingen gegeven.

Argumenten verantwoord opdrachtgeverschap

Argumenten om als opdrachtgever of als publieke inkoper aandacht te besteden aan gezond en veilig werken zijn:

  • Gezond en veilig werken is een kerntaak van de overheid. Als opdrachtgever heb je een verantwoordelijkheid.
  • Het reduceert maatschappelijke kosten.
  • Veilig en gezond werken hoeft niet duurder te zijn, zeker niet op lange termijn.
  • Veilig en gezond werken en kwaliteit gaan vaak hand in hand. Het is een aspect van professioneel opdrachtgeverschap.
  • Het is niet wenselijk dat opdrachtnemers concurreren op gezond en veilig werken.
  • De overheid heeft een voorbeeldfunctie.
  • Het voorkomt imagoschade.
  • Het is een kans om gezond en veilig werken te stimuleren.

Handreiking