Onderzoek Wereldbank: Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017

Publiek Private Samenwerking (PPS) wordt over de hele wereld toegepast. PPS is in veel sectoren een volwaardig alternatief naast andere contractvormen. Zowel voor infrastructuur als voor vastgoed. De Wereldbank onderzocht hoe overheden er in de diverse fasen van een projectopgave voor zorgen dat de verwachte efficiëntie en kwaliteit ook echt worden bereikt. Voor de benchmark 2017 van de Wereldbank zijn op grote schaal gegevens hierover verzameld, onderzocht en bekeken waar verbetering mogelijk is. (december 2016)

Hoe staat het mondiaal met de ontwikkeling van PPS? De Wereldbank onderzocht gegevens uit 82 landen. Landen met verschillende economische kenmerken. Voor de vergelijkbaarheid stond infrastructuur centraal. Dit keer geen opsomming van projecten maar is er gekeken naar verschillende fasen in projecten. De onderzochte fasen zijn de voorbereiding, de aanbesteding , het contractmanagement en de zogenaamde unsolicited proposals. Onderdelen van deze fasen zijn per land van scores voorzien zodat een vergelijk kan worden gemaakt.

Bevindingen en ondersteuning

Er lijkt een relatie te zijn tussen het nationale gemiddelde inkomensniveau en het resultaat van de PPS. Regio's met een hoger inkomen boeken betere resultaten. Opvallend is dat een aanzienlijk aantal landen lage scores haalt voor de voorbereiding van een PPS project en voor het contractmanagement. Er is, volgens de Wereldbank, voldoende ruimte om acties hierop te ondernemen. Vooral in de procesinrichting. Steun kan worden gevonden in nationale investeringsprogramma's en het toepassen van methodes om projecten beter te structureren. Denk daarbij aan risico analyse, budgettaire impact en het vinden van de meest geschikte aanbestedingsvorm. Veel landen hebben op nationaal niveau een ondersteunende PPS eenheid die een bijdrage kan leveren. De aanbesteding zelf is in veel landen goed geregeld ondanks dat een aanbestedingsbeleid soms ontbreekt.

PPS is volwaardig alternatief

In veel landen is PPS een volwaardig alternatief naast andere contractvormen. Het kent wel meerdere verschijningsvormen. Uitdagingen liggen in het transparant en competitief houden van de aanbesteding. Het verder ontwikkelen van het aanbestedingsbeleid draagt hieraan bij. Andere mogelijkheden die het proces positief beïnvloeden zijn: het gebruik van standaarden bij de aanbesteding, het delen van informatie bij contractmanagement en het hebben van een geschillenregeling.

Unsolicited proposals

De zogenaamde unsolicited proposals blijven achter op andere vormen van PPS. Het zijn voorstellen van particulieren of bedrijven om een publiek probleem op te lossen. Het vinden van de juiste balans tussen een idee van één aanbieder en de transparantie en competitie van een aanbesteding blijft lastig. Meteen de reden dat de meeste landen ook geen regels hebben ten aanzien van unsolicited proposals.

Onderzoek