Contractmanagement bij informatiebeveiligingsmaatregelen

Bron: IBD  

Deze handleiding van de Informatie Beveiligings Dienst (IBD) is geschreven om informatiebeveiligingsmaatregelen die te maken hebben met contractmanagement uit te werken. Het doel is dat contractmanagers of diegene die van gemeentewege te maken krijgt met contracten met derden weet welke informatiebeveiligingsaspecten/omgang met gevoelige gegevens een rol spelen bij het uitvoeren van het contractmanagementproces. Dit document gaat over deze aspecten van het contractmanagement- of inkoopproces binnen een gemeente. (augustus 2016)

Doelstelling contractmanagement

Contractmanagement is het proces dat er onder andere voor zorgt dat contracten beheerd worden. De taken die de contractbeheerder uitvoert zijn onder andere:

  • Opstellen, aangaan en nakomen van contracten.
  • Sturen van de leveranciersrelatie.
  • Bewaken en vergroten van kwaliteit van de dienstverlening die aan de gemeente geleverd wordt.
  • Voeren van contractonderhandelingen
  • Handhaven van de overeengekomen contractsbepalingen

Informatieveiligheid is in dit verband ook een kwaliteitsaspect dat de contractmanager dient te bewaken.

Indeling van dit document

  • Hoofdstuk 1: Inleiding over contractmanagement.
  • Hoofdstuk 2 : Contractmanagement en -beveiliging.
  • Bijlage: Aanvullend contractmanagement beleid voor de gemeente.

IBD

De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en VNG Realisatie (voorheen KING).

Document