Checklist e-factureren bij aanbesteden

Bron: Programmabureau e-factureren

Aan bestedende diensten bereiden zich voor op het kunnen ontvangen van elektronische facturen. Het staat hen vrij om de manier waarop zij gaan e-factureren zelf te kiezen en in te richten. Deze checklist e-factureren bij aanbesteden helpt u hierbij. (maart 2017)

Meestal begint de inrichting van e-factureren met de keuze voor de (ICT) architectuur en het kanaal waarlangs organisaties e-facturen wil ontvangen. Op basis van uw eisen voor architectuur en kanaal maakt u uw keuze voor de gewenste oplossing. Hierop kunnen de aanbestedingsregels van toepassing zijn. Bijvoorbeeld als u uw financieel systeem (opnieuw) aanbesteedt, of een oplossing selecteert voor inkoop of workflow. De aanbevelingen in deze factsheet zijn dan handig om de gewenste e-facturatie oplossing te beschrijven. Ook in de situatie dat er geen aanbesteding aan de orde is, kan de checklist u helpen de juiste keuze te maken.

Checklist