Eindscriptie optimalisatie van de bruikbaarheid van het innovatiepartnerschap (Engels)

Op 31 maart 2017 is Gerben Hofmeijer afgestudeerd aan de Mastersopleiding Construction Management and Engineering van de TU Delft. Zijn optimalisatie van de bruikbaarheid van de nieuwe aanbestedingsprocedure, het innovatiepartnerschap, werd door de afstudeercommissie beoordeeld als een frisse, creatieve kijk op het aanbestedingsrecht. Gerben Hofmeijer heeft geprobeerd de drempel te verlagen voor het gebruik van innovatiepartnerschap. Dat heeft hij gedaan door de procedure inzichtelijk te maken voor eindgebruikers en handreikingen te doen voor optimaal gebruik.

Hierbij is nagedacht over de procedure van begin tot eind: wat er besproken moet worden tijdens een marktconsultatie; hoe specificaties, selectiecriteria en gunningseisen geformuleerd kunnen worden; aan welke knoppen de opdrachtgever kan draaien om een perfecte fit met het project te creëren; en hoe er optimale spin-off voor alle betrokkenen kan worden gegenereerd. Alhoewel de scriptie is geschreven voor aanbestedende diensten heeft Gerben Hofmeijer tijdens zijn onderzoek ook vele (creative) marktpartijen en adviseurs geïnterviewd, hierbij gebruikmakend van de kennis die bij AT Osborne al beschikbaar was over het innovatiepartnerschap.

Eindscriptie