Factsheet project Circulair kantoormeubilair bij het Rijk

Bron: REBus

In dit project verkent en realiseert de Rijksoverheid de omslag van een lineaire naar een compleet circulaire inkoop van kantoormeubilair. Dit houdt in dat het ontwerp, de omgang en de inkoop van het meubilair zo georganiseerd worden dat producten, materialen en grondstoffen blijvend inzetbaar zijn. Naast leveringscontracten worden ook contracten afgesloten voor onder andere onderhoud, reparatie, opslag en aanpassing van meubilair. Het gaat dus om de inkoop van nieuw, circulair meubilair én herinzet van bestaand kantoormeubilair, waarbij het accent ligt op herinzet. (april 2017)

Het project komt voort uit een motie van de Tweede Kamer, die bepaalt dat de Rijksoverheid 10% circulair moet gaan inkopen. De uitdaging is vervolgens opgepakt door de Categorie Kantoorinrichting, die samen met het InkoopUitvoeringsCentrum Bedrijfsvoering (IUC) van Rijkswaterstaat rijksbreed de inkoop van kantoorinrichting organiseert. Adviesbureau TurnToo heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor circulair kantoormeubilair. Uit het onderzoek De route naar cicrulaire kantoorinrichting bleek dat binnen het Rijk veel potentie is om circulariteit toe te passen en dat forse besparingen mogelijk zijn. De implementatie start vanuit Rijkswaterstaat, maar ook de rest van de Rijkoverheid is bij het project betrokken.

Factsheet