Handreiking Manifest MVI 2016 - 2020

De handreiking Manifest MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) is bedoeld om handvatten te geven aan artikel 3 van het Manifest MVI. In dit artikel wordt verwezen naar het op te stellen actieplan MVI, dat door alle partijen wordt gemaakt. Deze handreiking kan daarbij helpen. (december 2016)

Indien een partij reeds concrete ambities heeft geformuleerd zoals bedoeld in het manifest en deze handreiking dan kunnen deze documenten worden beschouwd als actieplan MVI.

De handreiking is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Handreiking