Factsheet Circulaire koffie gemeente Enschede

Bron: REBus

De gemeente Enschede doet een circulaire aanbesteding voor de warme en koude drankenvoorziening volgens Rapid Circular Contracting (RCC). Met deze methodiek wil de gemeente partners uitdagen om met nieuwe, circulair verantwoorde oplossingen en businessmodellen te komen. De gemeente vindt het belangrijk dat marktpartijen gedurende de looptijd innovatie blijven stimuleren en dat ze een moderne vorm van contractmanagement kunnen inbrengen. (mei 2017)

De gemeente Enschede koopt ook de warme en koude dranken in voor de gemeente Losser en voor huurders van de gemeentelijke panden. Vier ambities en een plafondbedrag vormden het uitgangspunt voor de aanbesteding. De gemeente heeft aanbesteed, waarbij leveranciers maximale ruimte kregen voor kwaliteit. Op prijs vielen geen punten te verdienen. De gemeente heeft een marktdag georganiseerd en sloot de selectiefase af met een smaaktest met de drie hoogs scorende partijen. Het cijfer van de winnende partij, is het uitgangspunt voor de komende zes jaar.

Factsheet