Factsheet Circulaire projecten Verstegen

Bron: REBus

Verstegen is al lang bezig met duurzaamheid onder leiding van een directeur duurzaamheid. De focus ligt daarbij op non-product related artikelen. Het bedrijf is gecertificeerd voor niveau 4 van de MVO-prestatieladder (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Dit is één van de hoogste niveaus in de voedselbranche. Het bedrijf werkt met groene elektriciteit, groen gas en Euro 6 vrachtwagens. Het onderwerp circulair staat hoog op de agenda. Verstegen kijkt momenteel naar de bestaande contracten voor onder andere warmtekoelkasten en attributen voor intern transport. (mei 2017)

Ook wordt aan leveranciers gevraagd naar hun visie op de circulaire economie en mogelijkheden voor terugname en hoogwaardig hergebruik. Daarnaast heeft Verstegen twee projecten met circulaire bureaustoelen en exportbakken succesvol afgerond.

Businesscase

De voormalige stoelenleverancier heeft de kans gekregen om een circulair aanbod te doen, maar ging hier niet op in. Verstegen heeft toen een circulaire partner gevonden in BMA. Verstegen heeft 300 exportbakken in bezit. Samen met leverancier Schoellert is berekend wanneer repareren nog zin heeft. Dit kantelpunt blijkt op € 120,- te liggen (een nieuwe bak kost € 240,-). Een businesscase die het financiële voordeel van de toepassing van dit kantelpunt aantoonde, zorgde voor een snel akkoord van de directeur.

Factsheet