PIANOo-publicatie: Van bestuurlijke ambitie naar professioneel inkopen

Bron: PIANOo

Centrale vraag in de publicatie is hoe deze aanbestedende diensten hun inkoopproces en hun vraagarticulatie organiseren. Welke acties nemen zij om hun ambities op het gebied van inkoopprofessionalisering, maatschappelijk verantwoord inkopen, innovatie en de samenwerking binnen publieke organisaties en met de markt te realiseren? Een blauwdruk leverde de rondgang langs aanbestedende diensten niet op. Iedere organisatie en iedere aanbesteding is uniek. (juni 2017)

Met de ervaringen en leerpunten van toonaangevende aanbestedende diensten uit alle overheidslagen en de inzichten van vakexperts, wil PIANOo overheidsorganisatie inspireren om strategischer met inkoop om te gaan. PIANOo beschouwt de interviews als een eerste verkenning rondom dit vraagstuk.

Bestuurlijk commitment

Wel is duidelijk dat bestuurlijk commitment essentieel is. Zo helpt het expliciet benoemen van ambities, zoals innovatie en duurzaamheid in strategisch beleid. Daarmee kan een organisatie de professionaliteitsslag maken om haar ambities toe te passen in concrete opdrachten. Inkoop staat niet op zichzelf maar sluit aan en is geënt op de bestuurlijke visie en strategie van de organisatie.

Praktijkvoorbeelden

In de publicatie komen de volgende voorbeelden aan de orde:

  • Strategisch en organisatorische aanpassingen om innovatie en duurzaamheid te stimuleren
  • Categoriemanagement bij Rijkswaterstaat
  • Van toonaangevende voorbeeldprojecten naar een structurele, organisatorisch brede marktsamenwerking
  • Amsterdam concretiseert de ambitie 'volledig energieneutraal'
  • 100% circulaire inkoop van kantoorinterieur
  • Het enthousiasme voor biobased economy in Zeeland werkt aanstekelijk
  • De rijksbrede aanbestedingskalender maakt het plannen wel een stuk makkelijker
  • Zie het aanbestedingsrecht niet als belemmering
  • Een projectteam in plaats van een individuele inkoper

Publicatie