Factsheet Gemeente Amsterdam circulair

Bron: REBus
Toon pagina in menu

De gemeente Amsterdam wil de eigen organisatie verduurzamen en heeft daarvoor onder andere drie inkoopprojecten gestart: voor kantoorinrichting, koffie en beton. Voor beton is een ketenoverleg opgestart, bedoeld om het recyclen van beton te stimuleren. (juli 2017)

Beton

De gemeente heeft met zeven bedrijven het convenant 'Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie' getekend. Doel hiervan is om te onderzoeken hoe het betonnen bestratingsmateriaal, in de toekomst kan worden gerecycled en hergebruikt in nieuwe betonnen materialen. De ambitie van de gemeente is dat per 1 januari 2017, 100% van het betongranulaat uit bestratingsmaterialen weer toegepast wordt in de betonketen. De gemeente zet nu een pilotproject op met een circulaire uitvraag van beton op basis van EMVI-criteria (economisch meest voordelige inschrijving).

Kantoorinrichting

Voor kantoorinrichting is een brede marktconsultatie georganiseerd. Marktpartijen mochten allemaal vijf minuten pitchen. Eén van de circulaire ideeën was een slimme bureaustoel, die meten hoe vaak en hoe lang deze in gebruik is. De gemeente heeft vervolgens een plan van aanpak uitgevraagd voor herinzet en hergebruik. Circulariteit is meegenomen in de gunningscriteria.

Koffie

Voor de koffieaanbesteding is de Best Value Procurement-methode toegepast. Ook hierbij gold circulariteit als gunningscriterium.

Factsheet