Factsheet Circulair gebouw Koninklijke Bibliotheek

Bron: REBus

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is een maatschappelijke organisatie, die de bibliotheekcollectie van Nederland zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maakt. Het gebouw was aan vernieuwing toe. In samenspraak met de eigenaar van het gebouw, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB ), denkt de KB na over de vraag hoe ze de hoge ambities van een circulair en energieneutraal gebouw, het beste kunnen borgen in hun aanbesteding. Het gebouw moet de visie van de KB kracht bij zetten, energie terug gaan geven aan zijn omgeving en optimaal flexibel zijn in functie en gebruik. (juli 2017)

De KB heeft eerst ambities geformuleerd. Het gebouw moet maatschappelijke waarde toevoegen, maar ook bijdragen aan de creativiteit en productiviteit van mensen die in het gebouw werken, leren en onderzoeken. Een circulair gebouw betekent voor de KB een gesloten systeem, zowel in ontwerp, de bouw als in de exploitatie van het gebouw. Een andere belangrijke ambitie is de flexibiliteit van het gebouw en adaptief vermogen. De afdeling Gebouw & Facility Management heeft bottum-up gewerkt aan draagvlak voor deze ambities bij de directie. Doorslaggevend voor een go, was de maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook opbrengst. De KB wil laten zien dat je ook met het gebouw bewuste keuzes kan maken en wil daarmee een inspirerend voorbeeld stellen voor anderen organisaties.

Factsheet