Publiek private samenwerking bij gebiedsontwikkelingen

Gebiedsontwikkelingen kunnen met publiek-private samenwerking goedkoper, sneller en beter. Vooral partij-selectie en aanbestedingen kosten vaak onnodig veel tijd, geld en energie, die beter kan worden besteed aan snellere woningproductie en meer kwaliteit. (juni 2017)

Terugbrengen van aanbestedingskosten en -tijd

In samenwerking met publieke en private partijen heeft Deloitte Real Estate & Partnerships het initiatief genomen tot dit boekje, tevens een update van een soortgelijke publicatie uit 2008.

Samenwerkingen kunnen flexibeler en minder institutioneel, met gezamenlijke prikkels, open boeken en vanuit wederzijds vertrouwen. In deze publicatie staan vele voorbeelden hiervan opgenomen.

Het terugbrengen van aanbestedingskosten en -tijd is een belangrijk thema; partijen ramen de aanbestedingskosten bij gebiedsontwikkeling nu op ongeveer eenzelfde bedrag als de totale winst in de gehele bouwsector. Complexere woningopgaven, vaak met kleinere omvang nopen tot terugdringing van deze kosten. Goede samenwerking tussen publiek en privaat, met gezamenlijk vormgegeven belangen, op een flexibele wijze en met open vizier draagt hieraan bij.

Zes thema's

Aan de hand van de handvatten uit 2008 en van de lessen uit de crisis, formuleerden de tien initiatiefnemers zes thema's, drie over partnering en drie over haalbaarheid in brede zin. 'Om met elkaar nieuwe, andere en succesvolle manieren van 'polderen in gebiedsontwikkeling ('polderen in de stad') te ontdekken en uit te wisselen.'

  • Houd samenwerkingen licht en flexibel: van vaste entiteiten naar arrangementen
  • Blijf alert op aanbesteden: het kan en moet simpeler, sneller en goedkoper
  • Stuur op interactie en gevoel naast inhoud en procedure: van een team van experts naar een expert-team
  • Zet PPS slim in: creëer positieve prikkels tot samenwerking
  • Residueel rekenen: de fictie van een objectieve grondwaarde
  • Maak de investeringen inzichtelijk: haal infrastructuur en gebiedsontwikkeling uit elkaar