Natte infrastructuur - afwegingskader geïntegreerde contracten

Bron: PIANOo, Unie van Waterschappen en Delta Waterveiligheid

Het derde afwegingskader geïntegreerde contracten is bedoeld voor alle projecten binnen de natte infrastructuur. Met het afwegingskader kan de optimale contractvorm worden bepaald in een vroege fase van de projectvoorbereiding. Het laat stap voor stap zien welke ruimte de markt kan worden gegeven via prikkels.  (september 2017)

Het kader is gebaseerd op de ervaringen met twee eerder verschenen afwegingskaders: één voor projecten van het Deltaplan Waterveiligheid (voorheen: Hoogwaterschermingsprogramma) en een voor afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Het afwegingskader in het kort

Wat levert het afwegingskader op:

  • Het afwegingskader geeft antwoord op de vraag welk type contract aantrekkelijk kan zijn voor een dijkversterking of renovatie van afvalwaterzuiveringsinstallaties en andere technische installaties. Bijvoorbeeld een traditioneel contract volgens de RAW (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw) systematiek voor alleen de bouwopgave of een geïntegreerd contract waarin ook ontwerp, onderhoud of zelfs planvorming en financiering zijn opgenomen.
  • Het afwegingskader biedt inzicht in de belangrijkste prikkels die u in het contract kunt opnemen om een opdrachtnemer te stimuleren de gewenste prestaties te leveren en zo tot een optimaal resultaat te komen.
  • Het afwegingskader biedt inzicht in de vrijheidsgraden die de opdrachtnemer moet krijgen om maximaal geprikkeld te worden om tot optimalisaties te komen.
  • Het afwegingskader biedt in een vroege fase van de projectvoorbereiding de contouren van een inkoopstrategie.

De stappen binnen het afwegingskader

Het doorlopen van het afwegingskader kent een aantal deelstappen:

  • Inventariseren
  • Analyseren
  • Afwegen
  • Beschrijven uitkomsten

Deze deelstappen worden in dit afwegingskader nader toegelicht en geïllustreerd.

Afwegingskader