Rapport Benchmark goed opdrachtgeverschap voor ICT inkopen

Uitkomsten van een door PBLQ uitgevoerd onderzoek onder ICT-leveranciers van de overheid in samenwerking met Nederland ICT en iBestuur. Voor dit onderzoek zijn ICT-projecten van 24 opdrachtgevers uit de publieke sector besproken met 14 bij Nederland ICT aangesloten toonaangevende leveranciers. De interviews richten zich op opdrachtverstrekking, samenwerking, communicatie & organisatie, capaciteit & deskundigheid en kwaliteitsmanagement bij de opdrachtverstrekkende overheden. (oktober 2017)

Opdrachtgeverschap

Veel inkopers voor inkoop van ICT binnen de overheid doen erg hun best om transparanter en effectiever samen te werken met de markt. De mate waarin dit leidt tot resultaat is sterk afhankelijk van de organisatiecultuur, de complexiteit en de opdracht van de contextuele factoren.

Conclusies

Op de volgende gebieden zijn conclusies gestrokken:

  • Samenwerking, communicatie en organisatie,
  • opdrachtgeving,
  • deskundigheid, capaciteit en kwaliteit en
  • kwaliteitsmanagement.

Document