Verbreding Tractaatweg met biobased materialen

Bron: InnProBio

De Provincie Zeeland heeft grote ambities als het gaat om de circulaire en biobased economy. Onder het motto ‘practice what you preach’ gaf Zeeland in januari 2017 de opdracht voor het realiseren van de verdubbeling van de Tractaatweg. Het InnProBio project heeft een uitgebreide beschrijving in het Engels opgesteld van deze Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)-aanbesteding met concurrentiegerichte dialoog. (september 2017)

Bestaande biobased infraproducten

In deze aanbesteding is het toepassen van bestaande biobased infraproducten meegenomen. Zo wordt onder andere een halfverharding van biopolymeer toegepast, dat grotendeels bestaat uit aardappelzetmeel. Daarnaast komt er een pilot om verkeerslichtkasten te maken van biocomposiet materiaal. Ook de bouwborden langs de weg zijn een voorbeeld van het toepassen van biobased bouwmaterialen. De borden bestaan uit lokale hernieuwbare grondstoffen, zoals grasvezels en agro reststromen. Deze grondstoffen vinden normaal gesproken direct hun weg naar de compostering of verbranding. Door er een materiaal van te maken, wordt het CO2 vast gehouden en worden de vezels en biopolymeren (bindmiddel) meer hoogwaardig ingezet.

Beschrijving project Tractaatweg (Engels)