Slim ontwikkelen met marktpartijen: wat komt er bij kijken?

Als school ben je altijd op zoek naar ICT middelen die bij het onderwijs passen, ook al zijn deze nog niet ontwikkeld. Wat betekent dit voor de samenwerking tussen school en een markt? Hoe koop je een ICT middel in? Moet ik aanbesteden? En wat als het schoolbestuur zelf wil ontwikkelen? De brochure 'Slim ontwikkelen met marktpartijen: wat komt erbij kijken?' van Kennisnet geeft een aantal scenario's die een schoolbestuur kan gebruiken. Iedere situatie is namelijk anders, heeft haar eigen (on) mogelijkheden en kent een passende samenwerkingsvorm. (november 2017)

Vijf scenario's

De brochure onderscheidt vijf scenario's voor schoolbesturen. Van het zelf ontwikkelen van ICT middelen tot het inkopen van een bestaand ICT middel. Daartussen in zitten nog drie mogelijke scenario's. Ieder scenario heeft haar eigen kenmerken die de samenwerkingsvorm met de markt bepalen.

Zelf starten?

In de praktijk is het voor een schoolbestuur makkelijk om zelf het proces alvast te starten en te gaan ontwikkelen. Het loont echter de moeite om vanaf het begin goed na te denken over de eigen behoefte en hoe je het proces wilt structureren. Er komt vaak meer bij kijken dan vooraf gedacht. Onderwerpen als intellectueel eigendom, vendor lock-in, het toekomstig beheer, de inzet van capaciteit en de plek in het inkoopproces zijn onderwerpen waar een schoolbestuur over moet nadenken.

Vroeg ik het inkoopproces over nadenken

Als deze onderwerpen later in het proces opspelen kan daar opeens een ander kostenplaatje aan zitten of blijkt een ingezette samenwerking met een marktpartij niet tot het gewenste resultaat te leiden. Het zijn onderwerpen waar een schoolbestuur vroeg in het inkoopproces over moet nadenken. De brochure 'slim samenwerken met de markt' geeft hiertoe handvatten om tot het gewenste resultaat te komen.

PIANOo is mede auteur van de brochure.

Brochure