Handreiking ICT architectuur e-factureren

Bron: Programmabureau e-factureren

Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) en andere aanbestedende diensten bereiden zich voor op het kunnen ontvangen van elektronische facturen. Eén van de belangrijkste stappen is het bepalen van de toekomstige (ICT) situatie. Om de samenhang en consequenties van te maken keuzes inzichtelijk te maken is deze handreiking opgesteld. Deze ondersteunt u in het opstellen van een optimale ICT-inrichting voor e-factureren voor uw organisatie. In deze handreiking wordt een aantal scenario's beschreven, om u te ondersteunen bij het maken van deze keuzes. Uiteraard zal uw specifieke situatie leidend zijn bij het bepalen van de voor u geschikte oplossing. (december 2017)

Deze handreiking is bedoeld voor decentrale overheden en andere aanbestedende organisaties die de implementatie van e-factureren voorbereiden en is gericht op medewerkers die besluiten voor de inrichting nemen of voorbereiden. Te denken valt aan informatiemanagers, ICT managers of AO/IC medewerkers, maar ook ieder ander die betrokken is bij de implementatie van e-factureren. Een redelijke mate van bekendheid met zowel e-factureren als met ICT wordt verwacht.

Handreiking