Innovatietoolbox ministerie Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een innovatietoolbox voor innovatiegericht inkopen gepubliceerd. De toolbox geeft een beschrijving van 7 innovatie instrumenten. (augustus 2017)

Toolbox

In de toolbox vind u onder ander een beschrijving van de Small Business Innovation Research (SBIR), de Veiligheid Innovatie Competitie (VIC 2017) en Vraaggestuurd Programma Veilige Maatschappij (VPVM) beschreven.

Veiligheid Innovatie Competitie

In VIC 2017 daagt het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met het ministerie van Defensie, Koninklijke Marechaussee en Nationale Politie MKB-ers en startups uit om met innovatieve ideeën te komen voor maatschappelijke vraagstukken, specifiek op het gebied van Veiligheid. MKB-ers bedachten in eerdere edities van de VIC 2017 bijvoorbeeld een draagbare hartslagsleutel voor efficiëntere bewaking in gevangenissen en een tool voor slimmere en effectievere grenscontrole op Schiphol.

SBIR

SBIR staat voor Small Business Innovation Research Program. Een SBIR-programma daagt ondernemers uit om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen. SBIR is een instrument voor de gehele overheid.  Een SBIR-programma gebruikt de creativiteit van ondernemers om maatschappelijke problemen op te lossen.

Vraaggestuurd Programma Veilige Maatschappij

Vraaggestuurd Programma Veilige Maatschappij is een continu onderzoeksprogramma van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat kennis vergaart en ontwikkelt om de samenleving rechtvaardiger en veiliger te maken. Kennisopbouw als versneller van uw innovatie, onder het motto 'de kennis van nu gaat leiden tot de innovaties van morgen'.

Doelgroep

De toolbox innovatiegericht inkopen is geschreven voor medewerkers van Justitie en Veiligheid, justitiële ketenpartners en publieke partners van J&V. De tool is ook een inspiratie zijn voor andere overheden.

Toolbox