CPB Policy Brief: Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein

Bron: CPB  

Er is veel te doen rond de inkoop door gemeenten binnen het sociaal domein. Deze Policy Brief maakt inzichtelijk dat er belangrijke voordelen te halen zijn door geen strenge selectie te hanteren bij het contracteren van aanbieders. Door te kiezen voor een ruim aanbod, stimuleert de gemeente investeringen in zorgkwaliteit en verlaagt zij de kosten van het inkoopproces. (februari 2018)

Dit geldt echter alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is ruimte voor meerdere aanbieders in de markt.
  • Cliënten kunnen kwaliteitsverschillen waarnemen en hiernaar handelen, eventueel met hulp van het eigen netwerk of via onafhankelijke cliëntondersteuning.
  • Gemeenten kunnen een goede inschatting maken van de kostprijs van aanbieders indien er sprake is van prijsregulering.

Deze Policy Brief draagt argumenten aan voor deze zienswijze. Ook bespreekt zij alternatieven voor gemeenten om de relatie met het zorgveld vorm te geven indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Inrichting van de markt

Gemeenten besteden veel vormen van ondersteuning aan hun burgers uit aan zorgaanbieders. Als opdrachtgever bepaalt de gemeente de inrichting van de markt voor deze voorzieningen. Gaat zij in zee met slechts een beperkt aantal marktpartijen, of biedt ze ruimte aan veel aanbieders om zo de cliënt ruime keuzevrijheid te geven? Een relevante vraag, omdat gemeenten op dit terrein relatief veel beleidsruimte genieten en dus ook echt wat te kiezen hebben.

Variatie tussen gemeenten

We zien dan ook een grote variatie tussen gemeenten. Daar waar sommige gemeenten veel aanbieders toelaten tot de gemeente, selecteert men elders slechts één of enkele marktpartijen. Deze Policy Brief informeert gemeenten over de te verwachten effecten van deze verschillende beleidsopties op de zorgkwaliteit en gemeentelijke uitgaven binnen het sociaal domein.

Gestelde vragen 

De volgende vragen komen in het rapport aan de orde:

  • Welke mogelijkheden zijn er voor de inkoop van sociale voorzieningen?
  • Wat zijn de potentiële voordelen van inkoop zonder strenge selectie?
  • Wanneer gelden de voordelen van inkoop zonder strenge selectie?
  • Gelden deze voorwaarden binnen het sociaal domein?
  • Wat te doen als bovengenoemde voorwaarden niet gelden?

Policy Brief