Jaarbericht 2017 Architectuur Lokaal

Architectuur Lokaal heeft ook in 2017 de ontwikkelingen in het aanbesteden van architectuuropdrachten en prijsvragen geregistreerd in een jaarbericht. (maart 2018)

Daaruit blijkt onder meer dat de Rijksoverheid steeds minder architectuuropdrachten aanbesteed, en onderwijsinstellingen steeds meer. Het aantal ontwerpprijsvragen blijft stijgen vanaf 2015. Dat geldt ook voor het aantal prijsvragen waarin een vervolgopdracht is voorgenomen. Dat geldt ook voor het aantal prijsvragen waarin een vervolgopdracht is voorgenomen. Er zijn steeds meer niet-publieke opdrachtgevers, zoals bewonersgroepen, die een prijsvraag uitschrijven.

Jaarbericht 2017