Samenwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten in Nederland

Gemeenten en sociale ondernemingen zouden ideale samenwerkingspartners kunnen zijn. Beide willen maatschappelijke impact bereiken, of het nu gaat om het weer laten meedoen in de samenleving van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, het hergebruiken van afval of het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. In de praktijk is de samenwerking nog heel pril en vaak moeizaam. Met dit onderzoek van PwC geven zij graag een impuls. (maart 2018)

Gemeenten zijn voor sociale ondernemingen belangrijk omdat ze vaak eenzelfde maatschappelijk doel nastreven en een belangrijke afnemer kunnen
zijn van hun producten of diensten. Sociale ondernemingen ontwikkelen vaak nieuwe oplossingen voor problemen die inwoners en de lokale politiek voelen. Er ontstaat hierdoor een oplossing naast een reeds door de overheid aangeboden oplossing.

Conclusie

Zowel gemeenten als social enterprises delen ongeveer dezelfde mening over de kennislogica, de medialogica en de financieringslogica. De erkenning en herkenning, de flexibiliteitslogica en de verkokering zijn de mechanismen waarover gemeenten en social enterprises het het minst eens zijn.

Leeswijzer rapport

  • In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van het onderzoek nader uitgewerkt. Hierbij worden het doel van het onderzoek en de hoofd- en deelvragen nader uitgewerkt.
  • In hoofdstuk 2 worden de belemmeringen waar sociale ondernemers tegenaan lopen vanuit de literatuur én de praktijk in kaart gebracht.
  • In hoofdstuk 3 staat de samenvatting van dit rapport waarbij gebruik wordt gemaakt van infographics om in een oogopslag de resultaten te kunnen overzien. Daarnaast zijn in dit hoofdstuk de aanbevelingen uitgewerkt die op grond van de belemmeringen zijn geformuleerd.

Rapport