Onderzoek naar de mate waarin publieke organisaties lokaal en mkb-gericht inkopen

Lokaal en mkb-gericht inkopen zijn actueel in de publieke sector. De politiek ziet graag dat de lokale mkb’ers de overheidscontracten winnen. De Gids Proportionaliteit biedt verschillende opties om lokaal aan te besteden. Zijn die mogelijkheden echter ook te verantwoorden? (maart 2018)

In november 2017 onderzocht AevesBenefit samen met Donald ten Hagen (student Haagse Hogeschool) de mate waarin publieke organisaties lokaal en mkb-gericht inkopen. Met deskresearch is gekeken hoeveel organisaties lokaal en/of mkb-gericht inkopen in het inkoopbeleid hebben opgenomen. Daarnaast zette AevesBenefit een enquête uit. Deze is door 164 respondenten ingevuld. De meeste respondenten zijn werkzaam bij een gemeente (45%); 13% bij onderwijsorganisaties en 12% bij de Rijksoverheid (zie Figuur 1). Aanvullend aan de enquête zijn er 12 diepte-interviews afgenomen.

Dit artikel biedt inzicht in de organisaties die lokaal en/of mkb-gericht inkopen, hun motivatie hiervoor en de effectiviteit van dit beleid. De onderzoekers hanteerden daarbij deze definitie voor lokaal en/of mkb-gericht inkopen:

‘’Inkoopprocedure waarbij een publieke organisatie een opdracht voor een uit te voeren werk, levering of dienst gunt aan een lokale (mkb) onderneming (uit de gemeente, provincie, waterschap of verzorgingsgebied van de organisatie).’’

Artikel