Vlaamse studie naar administratieve lasten bij DBFM(O)

Het Vlaamse Kenniscentrum Publike-Private Samenwerking (PPS) heeft de Universiteit van Hasselt verzocht een studie te doen naar de administratieve lasten van een geïntegreerde DBFM(O) (Design Build Finance Maintain Operate) aanbesteding voor de aanbestedende overheid. Doel van de studie is om inzichtelijk te maken waar decentrale opdrachtgevers op moeten letten bij de inzet van personele middelen. Vragen als hoeveel fte moet ik inzetten, welke kennis is nodig en wat is de doorlooptijd van projecten worden in de studie behandeld. (april 2018)

Voor de studie zijn experts in België en Nederland bevraagd over meerdere sectoren en zijn vele publiek private samenwerkingsprojecten geanalyseerd. Van sport en recreatie, gemeentehuisvesting tot infrastructuur.

DBFM(O)

DBFM(O) is een vorm van publiek private samenwerking waarbij het ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en/of exploitatie door de opdrachtgever geïntegreerd worden uitgevraagd. Door deze manier van uitvragen zijn ook andere expertises nodig en soms ook in andere projectfasen dat gebruikelijk.

Aandachtspunten en handvatten

De studie maakt een inventarisatie op onderdelen van het aanbestedingsproces en geeft vele aandachtspunten en handvatten. De studie gaat tevens in op de verschillende rollen bij een DBFM(O) aanbesteding van bestuurders en ambtenaren. Hoewel de Belgische en Nederlandse context van elkaar verschilt kunnen ook Nederlandse opdrachtgevers met de aanbevelingen hun voordeel doen.

Rapport