Brochure Maatwerk voor Mensen

Op 1 januari  2018 is voor het Rijk het nieuwe Social Return On Investment (SROI) beleid in werking getreden. Deze aanpak biedt meer ruimte voor meer maatwerk. Eind 2017 is hier al mee geëxperimenteerd door middel van een aantal Proeftuinen Social Return. Hierbij werden leveranciers van ‘hoogwaardige inhuur’ uitgenodigd om te experimenteren met social return, vaak een lastige categorie om SROI op te realiseren. Er zijn al een aantal succesvolle proeftuinen gerealiseerd. Deze zijn gebundeld in de brochure Maatwerk voor Mensen. (mei 2018)

De proeftuinen in de brochure zijn een goed voorbeeld hoe met marktpartijen samengewerkt wordt om mensen weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces.

Brochure