Verduurzaming van gebouwen versnellen door middel van Energieprestatiecontracten

Bron: RVO.nl  

RVO.nl heeft een whitepaper gemaakt om ondernemers, gemeenten, opdrachtgevers en bouwprofessionals te inspireren en kennis over te dragen rondom energieprestatiecontracten. Deze 5e whitepaper bevat een aantal nieuwe praktijkvoorbeelden van gebouweigenaren die op portefeuilleniveau kiezen voor het uitbesteden van verduurzaming via Energieprestatiecontracten. De focus ligt hierbij op overheden en maatschappelijk vastgoed. Daarnaast zijn enkele artikelen over nieuwe ontwikkelingen en visies over energietransitie, triple-win modellen en EPC’s opgenomen. (februari 2018)

Energiebesparing in gebouwen zal een belangrijke bijdrage moeten leveren aan onze energie- en klimaatdoelen. Om dit te realiseren is een enorme versnelling nodig van de verduurzaming. Energieprestatiecontracten (EPC’s) kunnen hier een goede rol in spelen. De laatste jaren zien we een groei in het aantal EPC’s en in de omvang van die EPC’s. Binnen Europa wordt Nederland gezien als ‘emerging market’.

Inhoud

U vindt hier de volgende nieuwe inzichten en praktijkcases:

  • Interview met Irma Thijssen en Selina Roskam
  • Aanpak van de gemeente Enschede
  • Aanpak van de gemeente Nijmegen
  • Aanpak van de Universiteit Leiden
  • Aanpak van het Rijksvastgoedbedrijf bij gebouwen van de Belastingdienst; drieluik
  • Aanpak van de gemeente Eindhoven
  • All-in huur; kan dit triple-win-model de energietransitie versnellen?
  • EPC’s als oplossing voor scholen
  • De rol van EPC’s en EPC-Facilitators bij de energietransitie

Whitepaper