Doorbraakproject Onderwijs & ICT 2013-2017

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT had het doel om ict-doorbraken te realiseren. In de periode 2013-2017 hebben partijen zich sterk gemaakt voor meer maatwerk in het onderwijs door de inzet van ict. Het project is in 2017 geëindigd. In het Doorbraakproject Onderwijs & ICT werkten publieke en private partijen samen om scholen in staat te stellen met ict maatwerk en gepersonaliseerd leren mogelijk te maken voor meer leerlingen. (januari 2018)

Realiseren van ict-doorbraak

Het doorbraakproject Onderwijs & ICT was een samenwerkingsverband van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad en de VO-raad. Kennisnet was de penvoerder van het Doorbraakproject en hielp de PO-Raad bij het project Slimmer leren met ICT om het basisonderwijs te ondersteunen met de inzet van ict en het versnellen van innovatie.

Het doorbraakproject Onderwijs & ICT is in 2013 gestart als 1 van de 10 doorbraakprojecten. Het doel: het realiseren van een ict-doorbraak in bepaalde sectoren.

Onderwijs is cruciaal om elke leerling de kennis, vaardigheden en competenties te geven die hij nodig heeft om te kunnen leven, leren en werken in de 21e eeuw. Als ict goed gebruikt wordt, helpt het om leerlingen te motiveren. Leerlingen leren ook sneller en presteren beter met ict. Het Doorbraakproject had ook het doel om belemmeringen weg te nemen, zodat ict nog slimmer, efficiënter en op grotere schaal inzetbaar wordt.

Drie ambities voor het Doorbraakproject Onderwijs & ICT

  • Keuzes; schoolbesturen in het primair onderwijs en voorgezet onderwijs zijn in staat om gefundeerde keuzes te maken over de inzet van ict.
  • Implementeren; het is voor schoolbesturen duidelijk hoe ze hun ict-keuzes kunnen implementeren.
  • Uitvoering; er zijn geen belemmeringen in de markt of in technische systemen voor het uitvoeren van de gemaakte keuzes.

Aanpak

Het Doorbraakproject heeft schoolbesturen geholpen bij het maken van keuzes om ict in te zetten. Denk hierbij aan praktische ondersteuning, maar ook het versnellen van het gebruik van ict-leermiddelen dat onderwijs op maat mogelijk maakt. 

Resultaten

Meer lezen over het Doorbraakproject Onderwijs & ICT en de resultaten die geboekt zijn? Dat lees je in de publicatie 'Doorbraakproject Onderwijs & ICT 2013-2017'.

Publicatie