Vier in balans-monitor 2017

Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen ernaar en bundelt de resultaten in de Vier in balans-monitor. De monitor volgt de bouwstenen van het Vier in balans-model: visie, deskundigheid, inhoud en toepassing en infrastructuur. Wanneer scholen aandacht hebben voor de bouwstenen - en de balans hiertussen bewaken - kan ict nog beter gaan werken voor het onderwijs. (juni 2017)

De monitor is gemaakt voor bestuurders, managers en beleidsmakers in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo en verschijnt tweejaarlijks.

Samenvatting

  • Gebruik van ict in het onderwijs blijft toenemen. Dit komt tot uitdrukking in veelvuldig en gevarieerd gebruik van ict-toepassingen.
  • Ervaringen van leraren wijzen op samenhang tussen meer gebruik van ict-toepassingen en hogere opbrengsten voor onderwijs.
  • Leraren verschillen onderling sterk in gebruik van ict-toepassingen en bekwaamheid daarin.
  • Schoolleiders en bestuurders streven naar forse verdere toename van ict-toepassingen in het onderwijs.
  • Diversiteit aan digitale hulpmiddelen neemt toe. Deze hulpmiddelen vragen beschikbaarheid van voldoende stroomvoorzieningen en bandbreedte.
  • Leerlingen met hoger opgeleide ouders ontvangen thuis de meeste ondersteuning bij het verstandig omgaan met ict-toepassingen voor schoolwerk en daarbuiten.

Monitor