Handreiking internetverbinding

Adviezen en achtergrondinformatie voor ict-coördinatoren en inkopers in het primair en voortgezet onderwijs. De internetverbinding is een belangrijke schakel in de ict-voorzieningen van je school. Deze verbinding is niet alleen nodig om op of rond de school internettoegang via wifi te kunnen bieden aan leerlingen, medewerkers en ouders. Een goed functionerende internetverbinding is ook essentieel voor het gebruik van moderne digitale leermiddelen of andere toepassingen in de cloud. Daarmee is het een belangrijke randvoorwaarde voor digitaal onderwijs geworden. (november 2017)

Soms is het nodig de internetverbinding aan te passen of tegen het licht te houden. Dat kan zijn omdat je school meer gebruik gaat maken van digitale leermiddelen of van andere toepassingen in de cloud zoals bijvoorbeeld een officepakket als Office 365 of G Suite for Education. Of omdat je school meer mobiele devices als tablets, chromebooks of laptops gaat inzetten.

Concrete adviezen

Zodra je je internetverbinding wilt uitbreiden, aanpassen of nieuw wilt inrichten, heb je kennis van de belangrijkste elementen en afwegingen nodig. Deze handreiking biedt die relevante achtergrondinformatie en bevat concrete adviezen die de ict- coördinator en de inkoper in po en vo helpen om een leverancier te selecteren en opdracht te verlenen. Deze handreiking gaat natuurlijk in op bandbreedte, beschikbaarheid en de kwaliteit van de verbinding. Maar ook belangrijke voorzieningen als de internetrouter, de firewall, vaste IP-adressen, DNS en beveiliging worden besproken.

Handreiking