Eisen aan een toekomstvaste infrastructuur

Het kan voor scholen lastig zijn om te beschrijven aan welke functionele eisen een moderne, toekomstvaste ict-infrastructuur moet voldoen. Met de checklist 'Eisen aan een functionele ict-infrastructuur' biedt Kennisnet schoolbesturen hiervoor een praktisch hulpmiddel. Die helpt je om een heldere vraag neer te leggen bij leveranciers, zodat je als school het best passende aanbod krijgt met de beste prijs-kwaliteitverhouding. (oktober 2015)

De checklist 'Eisen aan een toekomstvaste infrastructuur' helpt scholen om een goede vertaalslag te maken van onderwijsambities naar technische voorzieningen. Dit is cruciaal voor effectief gebruik van ict, dat het onderwijs maximaal ondersteunt. De checklist helpt om discussies binnen schoolbesturen te structureren en om bevindingen eenvoudig en helder vast te leggen.

Heldere eisen

Goed uitgewerkte eisen helpen leveranciers om het best passende aanbod te doen. Ook kunnen aanbieders beter een passend aanbod samenstellen als er een heldere beschrijving is van huidige voorzieningen en reeds bekende, gewenste uitbreidingen. Het loont dus om tijd te investeren in het formuleren van een heldere vraag aan de markt.

Verder draagt een goede vraag eraan bij dat meerdere bedrijven aanbiedingen doen die goed te vergelijken zijn. Op basis daarvan kunnen besturen en scholen vervolgens de juiste ict-voorzieningen kiezen met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Checklist