Actieplannen MVI Evaluatie en geleerde lessen

Deze publicatie beschrijft hoe verschillende organisaties het schrijven van een actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en de implementatie van MVI hebben aangepakt. Het is een bundeling van de belangrijkste lessen, successen en tips die organisaties aan anderen willen meegeven. Het doel is om organisaties te helpen bij het opstellen of verbeteren van het actieplan MVI. (oktober 2018)

De publicatie is opgedeeld in 5 thema’s. Hoe starten organisatie met het actieplan MVI? Hoe bepalen organisaties de focus van het actieplan en hun ambities? Hoe geven organisatie verankering en continuering een plaats in het actieplan? En tot slot, hoe communiceren organisaties over het actieplan?

De belangrijkste lessen

De belangrijkste lessen die geïnterviewde en geënquêteerde organisaties willen meegeven:

  • Het actieplan MVI is niet ‘van inkoop’:
    budgethouders hebben een bepalende rol.
  • Begin gewoon en start met enthousiastelingen.
  • Maak budget en capaciteit vrij. MVI doe je er niet even bij.
  • Wees voldoende ambitieus, maar start niet te groot.
  • Integreer MVI zoveel mogelijk in de bestaande processen en structuren.
  • Durf te vragen: er is veel kennis en informatie beschikbaar.

Waarom deze publicatie?

Veel organisaties worstelen echter met het opstellen van het actieplan MVI. Deze worsteling, dit proces om te komen tot een actieplan MVI, levert veel waardevolle lessen op. De Rijksoverheid wil partijen die nog een actieplan gaan maken of hun actieplan willen verbeteren, ondersteunen. Daarom wil ze de geleerde lessen op een handzame manier ontsluiten.

Rapport